Frau Dr. Raisl am 18.11.2014 im Radio Charivari Rosenheim.